CADRE OF PTS KOTA

S.No DESIGNATION NAME
1) NAYAB TEHSILDAR (RTS) Sh. RAVISHANKAR THAKOR
2) INSPECTION LAND REVENUE (ILR) Sh. DHANRAJ KUMAWAT
3) INSPECTION LAND REVENUE (ILR) Smt. REENA SUMAN
4) INSPECTION LAND REVENUE (ILR) Smt. LAXMI KUMARI
5) INSPECTION LAND REVENUE (ILR) Smt. ANJU SONI
6) INSPECTION LAND REVENUE (ILR) Sh. RAM DAYAL MEENA
7) PATWARI Smt. BHARPAI
8) ASSISTANT Sh. OM PRAKASH